Phần mềm

Phần mềm CMS đầu ghi 5504N/K trên máy tính: Link
Phần mềm CMS đầu ghi 5508N/K trên máy tính: Link
Phần mềm CMS đầu ghi 55016N/K trên máy tính: Link
Phần mềm CMS đầu ghi DVR5M4C-SUP trên máy tính: Link
Phần mềm CMS đầu ghi DVR5M-8C-SUP trên máy tính: Link
Phần mềm CMS đầu ghi DVR5M-16C-SUP trên máy tính: Link
Phần mềm CMS đầu ghi NVR4C-5M-SUP trên máy tính: Link
Phần mềm CMS đầu ghi NVR8C-5M-SUP trên máy tính: Link
Phần mềm CMS đầu ghi NVR16C-5M-SUP trên máy tính: Link
Phần mềm trên máy tính cho đầu NVR-3104-4KLink
Phần mềm trên máy tính cho đầu NVR-3108-4K: Link


Phần mềm CMS đầu ghi XVR : Link
 
Zalo
HOTLINE TƯ VẤN