Hướng dẫn sử dụng

ĐẦU GHI
Hướng dẫn xem đầu ghi trên điện thoại app XMeye: Link
Hướng dẫn xem đầu ghi trên điện thoại app Superlive Plus: Link
Hướng dẫn xem đầu ghi trên điện thoại app Xvr view: Link
---
CÁC LOẠI KHÓA
Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử có remote: Link
Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay: Link
Hướng dẫn sử dụng bộ T02S20: Link
Sơ đồ đấu dây tham khảo: Link
---
BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM
Hướng dẫn sử dụng báo động Al46(Al01): Link
Hướng dẫn sử dụng báo động Al02: Link
Hướng dẫn sử dụng báo động Al03 - Easy Security: Link
Hướng dẫn sử dụng báo động Al03 - Smart Life: Link
Zalo
HOTLINE TƯ VẤN